Sağlık Turizmine verilen teşvikler …

Son yıllarda adından sık sık bahsettiren sektörlerin en başında şüphesiz ki sağlık turizmi gelmektedir.
Türkiye sağlık turizmi alanında Şubat 2019dan geçtiğimiz ekim ayına kadar 2 milyon 655 bin 720 kişiden, toplamda 5 milyar 987 milyon 669 bin dolar gelir elde etti. Türkiye, sağlık turizmi alanında 2022 yılında 4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Sağlık Turizmine verilen teşvikler …
REKLAM ALANI
Yayınlama: 09.07.2023
A+
A-

Son yıllarda adından sık sık bahsettiren sektörlerin en başında şüphesiz ki sağlık turizmi gelmektedir.

Türkiye sağlık turizmi alanında Şubat 2019’dan geçtiğimiz ekim ayına kadar 2 milyon 655 bin 720 kişiden, toplamda 5 milyar 987 milyon 669 bin dolar gelir elde etti. Türkiye, sağlık turizmi alanında 2022 yılında 4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Sağlık turizmi nedir ?

Sağlık Turizmi ne değildir?

Sağlık Turizmi nasıl yapılmalıdır?

Sağlık Turizminde nelere dikkat edilmelidir?

Gibi birçok soruların cevaplarını arayabiliriz.Ve bunlarla ilgili gerek danışmanlık firmalarından gerekse de resmi kurumlardan bilgi alabiliriz.

Peki sağlık turizminde bakanlık teşvikleri denilince ne anlayacağız?

Teşvikler için neler yapmalıyız? Ve en önemlisi de hangi teşvikleri alabiliriz?

Bu soruların yenıtlarına geçmeden önce daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi öncelikle belgelendirme işlemleri bitmelidir.Yani öncelikle TÜRSAB belgemizi almalıyız sonrasında da SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİNİ aldıktan sonra Hizmet İhracaatçılar Birliğine (HİB) üye olmalıyız.

Bu belgelendirme ve üyelik yapıldıktan sonra sizlere tavsiyem bir personelinizi sadece bu iş için görevlendirmenizdir.Bu personelimiz gerekli araştımaları ve görüşmeleri yaptıktan sonra kurumunuz için çok faydalı bir iş yapmış olacaksınız.

Ticaret Bakanlığı tarafında verlien destekler;

1-Tescil ve Koruma Desteği

2-Pazara giriş belgeleri desteği

3-Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği

4-İstihdam desteği

5-Acente komisyon desteği

6-Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği

7-Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

8-Hasta yol desteği

9-Yurt Dışı etkinlik katılım desteği

10-Birim desteği

11-Millî katılım organizasyonunu tanıtım desteği

12-Yurt içi etkinlik katılım desteği

13-Ürün yerleştirme desteği

14-Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti desteği

15-Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği

16-Sanal Fuar Organizasyon Desteği

17-Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği

18-Yarışma ve Etkinlik Desteği

Bu kapsamdan bakıldığında birçok alanda bakanlık tarafında sağlık turizmi desteklenmektedir.Kısaca bölümlere bakarsak;

Tescil ve Koruma Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yurt içinde tescilli markalarının yurt dışında da tescil edilmesi ve korunması için %60 oranında ve yıllık maksimum  *600.000 TL*ye kadar destek sağlamaktadır.

Pazara giriş belgeleri desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar için öncelik sağlık ve güvenlikte! İlgili belgeler, sertifikalar ve akreditasyonlar sektörün gelişimi için çok önemli. Bu nedenle, bu belgelerin tescili ve korunmasına ilişkin giderler %60 oranında ve belge başına en fazla *600.000 TL* tutarında desteklenmektedir.

Acente komisyon desteği

Sağlık kuruluşları ve spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcılar için acente komisyon giderleri %60 oranında desteklenir ve bu destek 5 yıl boyunca devam eder. Yıllık destek tutarı ise en fazla *1.200.000 TL* olarak belirlenmiştir. Muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla *240.000 TL* destek alırken, diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla *1.200.000 TL* tutarında yararlanabilirler.

İstihdam desteği

Sağlık turizmi sektöründeki sağlık kuruluşları ve diğer belirlenmiş yararlanıcılar için, Türkiye’ye tedavi amaçlı gelen hastaların seyahat ve sağlık sigortası giderlerini karşılamak %60 oranında ve her bir yararlanıcı için yıllık en fazla *2.400.000 TL* destek sağlar. Bu destek, sağlık turizmi sektörümüzün büyümesi ve sağlık turizminin gelişmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır.

Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların işletmelerinde çalışan personelin sağlık turizmi ve yabancı dil konusunda uzmanlaşması için Bakanlıkça belirlenen eğitim giderleri %60 oranında desteklenir. Muayenehane ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları ise yıllık en fazla *960.000 TL* tutarında destek alabilir. Bu destek, sektörümüzün kalitesini artırmaya ve hizmet standartlarımızı yükseltmeye yöneliktir. Böylece yabancı hastalar, seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı personel ile karşılaşacaklar ve sağlık turizmi hizmetlerimizin değeri daha da artacaktır.

Hasta yol desteği

Bakanlık ile iş birliği yapan sağlık kuruluşları ve turizm aracı kuruluşlarının, Türkiye’ye tedavi için gelen hastalarının uçak bileti giderleri, hasta başına yıllık en fazla *12.000 TL* ve  %60 oranında en fazla 5 yıla kadar desteklenir. Bu destek sayesinde, sağlık turizmi sektörü daha da gelişecek ve yabancı hastaların tedavi süreçleri daha kolay ve ekonomik hale gelecektir. Muayenehane ve poliklinikler yıllık en fazla  *600.000 TL*, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları ise yıllık en fazla *6.000.000 TL* tutarında faydalanabilirler.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Sektörümüzün tanıtımına yönelik önemli bir adım olan yurt dışı reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşlarının hizmet kalitesini dünya genelinde duyurabilmesi için desteklenmektedir. Bu kapsamda, yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında destek verilmekte ve bu destek en fazla 5 yıl boyunca devam etmektedir.

 Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla *2.400.000 TL*, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla *6.000.000 TL*, iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL ve spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları yıllık en fazla *1.200.000 TL* tutarında yararlanabilirler.

Sektörel internet portalına üye olan yararlanıcılarımız, 104’üncü maddenin (a) bendi kapsamında faaliyet gösteren sektörlerinde daha da ileri gitmek için büyük bir adım atmışlardır. Bu yüzden, portalda yer aldıkları süre boyunca %70 destek oranı uygulanacaktır.

Birim desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının kira, komisyon ve belgelendirme giderlerine destek veriyoruz. Her bir ülkede en fazla 25 birimlerinin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri, açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla *1.440.000 TL* tutarında desteklenir. Muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla *600.000 TL* destek alabilirler.

Yurt Dışı etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının, Bakanlık tarafından tespit edilen yurt dışı etkinliklerinde bireysel veya ulusal düzeyde katılımı için yapılan harcamaları destekllenmektedir.Yararlanıcılar %60 oranında, iş birliği kuruluşları %70 oranında destek alabilirler. Her bir etkinlik için en fazla *300.000 TL* destek sağlanırken, Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması durumunda yılda en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla *600.000 TL* tutarında destek verilecektir.

Yurt içitanıtım ve eğitim desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve iş birliği kuruluşları, Bakanlık tarafından onaylanan ve yılda en fazla beş kez gerçekleştirilen yurt dışından gelen akademisyenler, uzmanlar, basın mensupları, sektörel kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarında yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına odaklanırlar. Bu programların giderleri yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için ise %70 oranında desteklenir.

Yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim programları için yararlanıcılar, her bir program için en fazla *600.000 TL*, iş birliği kuruluşları ise her bir program için en fazla *1.200.000 TL* destek alabilirler.

Ürün yerleştirme desteği

Sinema filmleri, belgeseller, diziler, animasyon filmleri ve dijital oyunlar gibi yurt dışında gösterilen yapımlarda yer alan ürün yerleştirme giderleri, en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için yıllık en fazla *1.200.000 TL* (%60 oranında), iş birliği kuruluşları için ise yıllık en fazla *2.400.000 TL *(%70 oranında) şeklinde desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programları için yılda en fazla 5 kez başvuru yapabilirsiniz. Program başına en fazla *1.800.000 TL* tutarında %70 oranında destek sağlıyoruz. Bu sayede, işletmenizin tanıtımını yapabilir, yeni iş fırsatları yakalayabilir ve sektördeki diğer oyuncularla iş birliği yapabilirsiniz.

Ve en son ilave edilen desteklerden birisi de;

Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve Bakanlıkça belirlenen diğer yararlanıcıların, Türkiye’ye tedavi amacıyla gelen hastaların komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderlerini karşılamak üzere, yerleşik sigorta şirketlerine yaptıracağı harcamalar %70 oranında ve her bir yararlanıcı için yıllık en fazla *2.400.000 TL* desteklenir. Bu destek, sektörümüzün büyümesi ve sağlık turizminin gelişmesi yolunda önemli bir adımdır ve yararlanıcıların karşılaşabileceği riskleri minimize etmek için tasarlanmıştır. Böylece yararlanıcılarımız, Türkiye’nin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanırken, seyahatleri sırasında yaşayabilecekleri olası sağlık sorunlarına karşı da güvence altında olacaklardır.

Bunun yanı sıra ülkemize gelecek olan hastalarımızın https://healinturkiye.gov.tr/ portalı ile daha güvenilir firmaları seçme hakkı da sunmaktadır.Hasta açısında avantajı kendini kanıtlamış kurum ve acentelerin bilgileri,faaliyet alanları yanı sıra sağlık turizmi yapan,burada üye olanlar için de +%10 daha fazla teşvik almalarına da olanak sağlamaktadır.

Kısacası bakanlıklar sağlık turizmin en verimli şekilde yapılması için tüm imkanları seferber etmektedir.Sağlık Turizmi yapan firmaların yapmaları gereken tek şey ise hasta memnuniyetini en üst seviyelere çıkarak işlemler yapmasıdır.

Öğr.Gör.Gurbet ALTAY

Sağlık Turizmi Strateji ve Marka Danışmanı

http://www.gurbetaltay.com

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.